ABOUT US

BIGGOLD DIGITAL INNOVATION CO., LTD. (BDI)
บริษัท บิ๊กโกลด์ ดิจิตอล อินโนเวชั่น จํากัด

รับวางระบบ BIGGOLD ERP , ระบบ BIGGOLD IOT , SMART FACTORY , SMART CITY , SMART IOT 
พัฒนาเว็บ และ โมบาย แอพพลิเคชั่นทุกแพลตฟอร์มด้วยความเชี่ยวชาญอย่างซื่อตรงและจริงใจ ตามความต้องการของทางคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทได้มี Products ที่หลากหลายมานำเสนอ  

หากสนใจสามารถติดต่อพนักงานฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 099-6236446088-6324496
เพิ่มเติม

PRODUCTS

รับวางระบบ BIGGOLD ERP โดยมีทั้งหมด 7 Module ใหญ่ (HRM, SCM, MRP, CRM, FRM, PIPS, TMS), อีกทั้งยังมีระบบ BIGGOLD IOT ,     SMART FACTORY, SMART CITY , SMART IOT , POS, E-Learning, E-Commerce, GPS Tracking System, Booking
และ รับพัฒนาระบบด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น Web Applications, Mobile Applications
หรือ พัฒนาระบบด้านอื่นๆ ตามความต้องการของทางคุณลูกค้าทุกท่าน โดยเบื้องต้นมี Products ที่นําเสนอดังนี้

ERP Module

1.HRM (Human Resource Management)

ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน ของทรัพยากรบุคคล ประเมินเงินเดือน ให้ความรู้ รวมถึงการโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ ,ขาดลามาสาย

ERP Module

2.SCM (Supply Chain Management)

คาดการณ์วางแผนงานในการผลิตแต่ละล็อต , บริหารจัดการทรัพยากรการผลิต, จัดการสินทรัพย์ , จัดซื้อจัดจ้าง , การขนส่ง

ERP Module

3.MRP (Material Resource Planning)

ดูแล วิเคราะห์ วางแผนการผลิต สูตรการผลิต คำนวณต้นทุนการผลิต และการจัดการสินค้า , การจัดเก็บ , ตรวจสอบสินค้า , จัดส่งสินค้า

ERP Module

4.CRM (Customer Resource Management)

เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า , วิเคราะห์แนวโน้มการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย , จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า , กำหนดพนักงานขายให้ดูแลลูกค้า , จัดทำใบแจ้งหนี้ ,ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า , บริการหลังการขาย

ERP Module

5.FRM (Finance Resource Management)

ตรวจสอบด้านการเงินและการลงทุน เก็บข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า , ชำระเงินในแบบต่างๆ , จัดการบัญชี , ข้อตกลงต่างๆของลูกค้า , รวมถึงการแสดงผลรายงานให้ฝ่ายบริหารให้รับรู้

ERP Module

6. PIPS (Purchasing Inventory Product Sale)

ตรวจสอบด้านจัดการ ดูแล และวางแผนในการจัดการกับสินค้า ,สร้างใบการผลิต และ สินค้ามีอะไรที่ถูกจำหน่ายออก หรือนำเข้ามา ให้รู้ว่าคลังมีสินค้าอะไร เท่าไหร่ จัดส่งขึ้นรถคันใด , สถานที่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

ERP Module

7.TMS (Transportation Management System) / LOGISTICS

ระบบบริหารจัดการการขนส่งที่ช่วยในการบริหารจัดการงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งหมดของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือพร้อมลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการได้สูงสุด

8.BIGGOLD IOT / SMART FACTORY / SMART CITY / SMART IOT

ระบบ BIGGOLD IOT แจ้งเตือน , ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆในโรงงานขนาดใหญ่ และยังมีระบบ SMART FACTORY , SMART CITY , SMART IOT ต่างๆ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่นได้

ERP Module

9.POS (Point of Sale)

ระบบจัดการหน้าร้าน ที่สามารถขายปลีกและขายส่งได้ โดยสามารถจัดการคำสั่งซื้อ , จัดการเพิ่มรูปสินค้า , จัดการราคาขาย , ออกบิลใบเสร็จรับเงิน , ออกใบแจ้งหนี้ , ออกส่วนลดให้ลูกค้าได้

ERP Module

10.E-Learning

ระบบจัดการการเรียนรู้ทางออนไลน์ โดยสามารถสร้างเนื้อหาแต่ละหลักสูตร , อัพโหลดเนื้อหาวิดีโอ , สามารถเพิ่มแบบทดสอบได้ , ติดตามการเข้าเรียนในหลักสูตรได้ , ประเมินการเรียนของผู้เรียนได้ , ออกใบประกาศให้ผู้เรียนเมื่อผ่านการทดสอบได้

ERP Module

11.E-Commerce

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง

ERP Module

12.GPS-Tracking

แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามตัวบุคคล หรือ ติดตามยานพาหนะสามารถเรียก อีกอย่างว่า GPS Tracker จะใช้ในการติดตามตรวจสอบเส้นทางเดินทางได้

ERP Module

13.Booking

ระบบจองทั่วไป โดยสามารถพัฒนาระบบการจองได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ระบบจัดการจองห้องพักโรงแรมขนาดใหญ่, จองแพคเกจทัวร์, จองตั๋วเครื่องบิน, จองคิวนัดคุณหมอ, จองรถเช่า, จองทำสปา, จองร้านอาหาร เป็นต้น

ERP Module

14.Web Applications

เว็บแอพพลิเคชั่นด้านต่างๆ อาทิเช่น เว็บประวัติบริษัท, เว็บใช้งานภายในองค์กร, เว็บ Online Streaming, เว็บนำเสนอผลงานต่างๆ หรือ เว็บด้านอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

ERP Module

15.Mobile Applications

โมบายแอพพลิเคชั่นด้านต่างๆ อาทิเช่น โมบายที่ใช้งานภายในองค์กร, โมบายที่นำเสนอผลงานต่างๆ, โมบายด้านการจัดส่งอาหาร Delivery, โมบายด้าน Banking, โมบายด้าน Online Shopping, โมบายด้านบริการรับส่งพัสดุต่างๆ หรือ โมบายด้านอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

SERVICES

ให้บริการ Services กับคุณลูกค้าทุกท่าน ตามวันและเวลาทำการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Consultancy

ให้คําปรึกษา, แนะนํา พร้อมเสนอแนวทาง การแก้ปัญหา โดยสามารถช่วยตอบโจทย์ การใช้งานระบบของลูกค้า ในแต่ละอุตสาหกรรม

Analyst & Implement

เก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์, ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

Performance Testing

ทําการทดสอบระบบ เพื่อให้ระบบเกิดประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

Professional Service Support

ให้บริการลูกค้าเชิงลึก โดยมีทีม Support ที่เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ